30.09.2005r.

T o m a s z   H o l b a n d / IP (INSTYTUT PÓŁNOCNY)
Kontakt przez: redakcja @@ iceland.pl

Rozłóżmy wodospady na czynniki pierwsze


Podtytuł: Morfologiczny podział wodospadów (nie tylko islandzkich).

Abstract in English: the article describes complex morphological classification of waterfalls; there are nine groups of factors which may describe waterfall.


Wodospad jako doznanie estetyczne jest z pewnością rozpoznawalnym elementem naszego krajobrazu. Ludzie zachwycają się wodospadami w różnej formie, o różnej wysokości, szerokości i ilości wody. Jako połączenie kilku żywiołów, jako synteza dynamiki, ruchu ze statycznym bytem samego zjawiska, wodospady urzekają nas najbardziej, gdyż ludzie również kochają ruch, a zarazem boją się śmierci jako nieuniknionej konsekwencji ruchu. Tymczasem, w skali życia człowieka, wodospad jest nieśmiertelny, mimo, że jego dynamika wręcz powala. Jest więc wodospad czymś co wzbudza naszą zazdrość, a zarazem strach przed mocą zawartą w tej jego dynamice.

Wodospady (szczególnie te wysokie) są zawsze związane z górami, które przecież również dzięki swej wielkości wzbudzają respekt człowieka. Góry widziane z dala jako gigantyczny lecz martwy organizm, z bliska wydają się tętnić życiem dzięki krwioobiegowi ze strumieni , rzek i właśnie wodospadów - miejsca, gdzie górska "krew" się burzy...

Woda - czynnik odpowiedzialny za dynamikę wodospadu i nadający mu "życie", lecz przecież woda to również źródło życia dla ludzi! I znów stajemy przed dwoistością zawartą w wodospadzie. Z jednej strony woda dająca życie, z drugiej - groźne i potężne zjawisko, które ludzkie życie potrafi zniszczyć w chwilę...

Zanim z poety zamienimy się w badacza i spojrzymy na wodospad okiem uzbrojonym w lupę i miarkę, dowiedzmy się jaka jest oficjalna definicja wodospadu.

Wodospad - wody rzeki lub strumienia przelewające się przez stromy próg skalny i spadające swobodnie w dół. Wodospad rzeźbi u stóp progu zagłębienie zwane kotłem eworsyjnym, który powstaje w wyniku zmiany kierunku poruszania się mas wody przy spadku. Wodospad rzeźbi skały zarówno na dnie kotła jak i próg, który w wyniku ciągłego ruchu wody cofa się lub pogłębia. Wodospad może się składać z kilku progów i tworzyć kaskadę. W Polsce w Tatrach często nazywane są siklawami. Czasem wodospadami nazywa się również wody nie spadające swobodnie, ale opierające się pod dużym kątem o zbocze progu.

Rodzajem wodospadu jest również katarakta, która charakteryzuje się istnieniem swego rodzaju rynien zbudowanych z bardziej odpornych na erozję skał. Katarakta jest rodzajem szerokiego wodospadu składającego się z szeregu wystających poza krawędź progu rynien. Najczęściej określenia tego używa się wobec progów na Nilu.

Wodospadem najwyższym na świecie jest Salto Angel w Wenezueli (pojedynczy próg: 979 m), wodospadami o największym przepływie wody są: Inga (średni przepływ ok. 41 kt/s) i Wodospady Livingstone'a (ok. 35 kt/s) w Demokratycznej Republice Konga.

Długo szukałem w internecie, w książkach poświęconym hydrologii, geografii i nic... Nie znalazłem nic o podziale wodospadów wedle różnych kryteriów i czynników charakteryzujących te fenomeny przyrody. Być może istnieją już jakieś inne dzieła, artykuły o wodospadach, do których nie dotarłem - mam nadzieję, że z czasem dotrę do nich i porównam swoje spostrzeżenia z przemyśleniami specjalistów.
Dla potrzeb islandologii, postanowiłem stworzyć własny podział wodospadów, który można było by użyć w odniesieniu do całej tej masy wodospadów jakie spotykamy na Islandii. Ale oczywiście ta klasyfikacja wodospadów uwzględnia możliwości wszystkich światowych wodospadów i może być użyta do opisania każdego z nich.

Morfologiczny podział czynników charakteryzujących wodospady:

 1. Kąt spadku:
  1. wodospady swobodne - kąt: α ≥ 90° (kąt pomiędzy zboczem progu a podnóżem progu liczonym wewnątrz masywu)
  2. wodospad dotykowy (woda dotyka czasami wypustek skalnych)
  3. wodospady ślizgowe - kąt: 80° ≤ α < 90°
  4. wodospady ślizgowo-strumieniowe - kąt: 70° ≤ α < 80°
  5. wodospady strumieniowe - kąt: 60° ≤ α < 70°
  6. rwące (górskie) strumienie - kąt 30° ≤ α < 60°
  7. mieszane (dwie liczby np.: 15 = swobodno-strumieniowy)

 2. Szerokość strugi:
  1. pojedyncza wąska struga (rurowe)
  2. szersze pojedyncze strugi (taśmowe)
  3. szerokie strugi (dywanowe)
  4. bardzo szerokie i rozległe strugi (wielodywanowe)
 3. Wygląd strugi:
  1. równoległe
  2. trapezowe (struga zwiększa swą szerokość ze spadkiem)
  3. chaotyczne (dla nieswobodnych)
  4. warkoczowe (dla nieswobodnych)
  5. mieszane (dla nieswobodnych)
 4. Ilość strug na jednym progu:
  1. solo
  2. podwójne
  3. potrójne
  4. wielokrotne
 5. Ilość progów:
  1. pojedyncze
  2. kaskadowe
 6. Ukształtowanie terenu:
  1. typ kanion - wody wpadają do wąskiego kanionu
  2. progowe - wody spadają z progu na płaskowyż położony niżej
  3. pośrednie
 7. Ilość wody:
  1. strużkowe
  2. prysznicowe
  3. małonośne
  4. rzeczne
  5. jeziorowe
  6. olbrzymie
 8. Wygląd progu (rzut z przodu):
  1. płaski
  2. rynnowy
  3. skalny
 9. Wygląd progu (rzut z góry):
  1. prosty
  2. U-kształtny
  3. ukośny (względem rzeki)
  4. poszarpany
Oczywiście na Islandii występuje większość z przedstawionych tu typów wodospadów. Podział wodospadów nie jest trudny. Dla wprawy zaklasyfikujmy 3 słynne islandzkie wodospady:
 • Glymur - najwyższy islandzki wodospad o wys. 198 m;
 • Glymur
  1. kąt spadku: wodospad swobodny dotykowy (2)
  2. szerokość strugi: raczej rurowy (1)
  3. wygląd strugi: trapezowy (2)
  4. ilość strug: dwie główne, rozdzielajace się na trzy, spadające jedną do rzeki (231)
  5. ilość progów: jeden (1)
  6. ukształtowanie terenu: kanion (1)
  7. Glymur ilość wody: prysznicowy (2)
  8. wygląd progu z przodu: płaski (1)
  9. wygląd progu z góry: raczej prosty (1)

  Symbol Glymura w/g powyższej klasyfikacji wodospadów będzie następujący: A2B1C2D231E1F1G2H1I1


 • Gullfoss
 • Gullfoss
  1. kąt spadku: wodospad strumieniowy a potem swobodny (15)
  2. szerokość strugi: taśmowy (2)
  3. wygląd strugi: chaotyczny potem równoległy (31)
  4. ilość strug: właściwie jedna (1)
  5. ilość progów: dwa (2)
  6. ukształtowanie terenu: progowy potem kanion (21)
  7. Gullfoss ilość wody: rzeczny (4)
  8. wygląd progu z przodu: skalny potem płaski (31)
  9. wygląd progu z góry: poszarpany potem prosty (41)

  Symbol Gullfossa: A15B2C31D1E2F21G4H31I41


 • Dynjandi
 • Dynjandi
  1. kąt spadku: wodospad ślizgowy i ślizgowo-strumieniowy (34)
  2. szerokość strugi: taśmowy (3)
  3. wygląd strugi: warkoczowy (4)
  4. ilość strug: solo (1)
  5. ilość progów: 1 (1)
  6. ukształtowanie terenu: progowy (2)
  7. Dynjandi ilość wody: małonośny (3)
  8. wygląd progu z przodu: płaski (1)
  9. wygląd progu z góry: prosty (1)

  Symbol wodospadu Dynjandi: A34B3C4D1E1F2G3H1I1Oczywiście, by podziwiać piękno wodospadów nie potrzebne nam żadne klasyfikacje i podziały, ale czasem choćby dla żartu lub uśmiechu spróbujmy pobawić się napotkanym "fossem" i zakwalifikujmy go do odpowiednich kategorii. Będzie to dobry powód, by dłużej pobyć w pobliżu całej tej chmary kropelek, którymi obdarza nas wodospad; jakby płakał, że ludzie wpadają do niego na tak krótko, pozostawiając go w ciągłej samotności, której my ludzie zrozumieć nie możemy...Wiecej artykułów

Skomentuj tę wiadomość na forum

Copyright © 2003-2006 ICELAND.PL
Wszelkie prawa zastrzezone - All rights reserved