O portalu Radio Forum Archiwum Porady Czat E-mail Wsp馧praca
Szko豉 obowi您kowa


Edukacja :: menu::

System edukacji

Przedszkole

Szko豉 鈔ednia

Szko造 wy窺ze

Edukacja doros造chInformacje og鏊ne

Do szko造 obowi您kowej ucz瘰zczaj uczniowie w wieku od 6 do 16 lat. D逝go嗆 roku szkolnego, minimaln ilo嗆 godzin nauki oraz przedmioty obowi您kowe s z g鏎y narzucone przez ministerstwo. Rok szkolny trwa od 1 sierpnia do 31 maja. W roku jest minimum 170 dni lekcyjnych, ale wed逝g nowe kontraktu z nauczycielami b璠zie ich 180, nauka trwa 5 dni w tygodniu, a godziny, w kt鏎ych uczniowie si ucz to sprawa wewn皻rzna szko造.
Prawo nakazuje rodzicom dopilnowania, aby dziecko zosta這 zapisane do szko造 i ucz瘰zcza這 do niej. Tak瞠 w豉dze lokalne maj obowi您ek to kontrolowa.

Szko豉 obowi您kowa sk豉da si z dw鏂h poziom闚 (podstawowy i ni窺zy 鈔edni), czyli nasza szko豉 podstawowa i gimnazjum. Nie ma jednak wyra幡ej granicy mi璠zy tymi dwoma etapami nauki. Prowadzone s one w tej samej szkole. Do szko造 obowi您kowej nie ma specjalnych egzamin闚. Przyjmowane s wszystkie sze軼iolatki.

W豉dze lokalne odpowiadaj za nauk dzieci od 6-16 lat. P豉c nauczycielom za nauczanie, a tak瞠 za specjale szkolenia, uruchamiaj szko造, organizuj nauczanie dzieci w szpitalach i dzieci璚ych oddzia豉ch psychiatrycznych. Szko造 s zobowi您ane do dostosowania nauczania do indywidualnych zdolno軼i i mo磧iwo軼i uczni闚. Uczniowie maja prawo do ucz瘰zczania do szko造 w miejscu zamieszkania. Uczniowie niepe軟osprawni ucz si wsp鏊nie z dzie熤i zdrowymi.
W豉dze wydaj materia造 edukacyjne, nadzoruj prace szk馧 i post瘼y uczni闚, otaczaj uczni闚 opiek specjalistyczn: doradc闚 i psycholog闚.

Szko豉 obowi您kowa jest podzielona na 10 klas. Najbardziej powszechne s trzy typy szk馧: szko豉, kt鏎a ma wszystkie 10 klas, szko豉 z klasami od 1 do 7 i szko豉 z klasami od 8 do 10. Szko造 z klasami od 8 do 10 to cz瘰to szko造 陰czone, ucz瘰zczaj do niej uczniowie z wi璚ej ni jednej szko造 w rejonie, kt鏎e maj klasy od 1 do 7. Rozmiar szk馧 ogromnie si r騜ni. Najwi瘯sze szko造 s w stolicy i na jej obrze瘸ch, licz oko這 800 uczni闚. Poza Reykjav璭iem, w obszarach wiejskich, szko造 licz czasem 10 os鏏. Po這wa szk馧 ma oko這 100 uczni闚. Szko豉 obowi您kow jest koedukacyjna, ucz瘰zczaj wsp鏊nie do niej ch這pcy i dziewcz皻a. Szko造 w mniejszych aglomeracjach maj jednego nauczyciela, prowadzone s zaj璚ia w tym samym czasie dla wszystkich dzieci niezale積ie od wieku. Szko造 z miejsc bardziej zurbanizowanych musz czasem dzieli r闚nolatk闚 na wi璚ej klas, a uczniowie musz chodzi na lekcje na zmiany. W szkole cz瘰to organizowane s 鈍ietlice. Niekt鏎e w豉dze lokalne organizuj dla uczni闚 zaj璚ia po lekcjach, aby mog造 dodatkowo si uczy, bawi i rozwija swoje zainteresowania.

Plan zaj耩

G堯wne cele:

  • przygotowanie uczni闚 do 篡cia i pracy w ca造 czas rozwijaj帷ym si demokratycznym spo貫cze雟twie; wychowanie w tolerancji, zgodnie z chrze軼ija雟kimi warto軼iami i demokratycznym wsp馧dzia豉niu,
  • osi庵anie tych cel闚 w mo磧iwie jak najwi瘯szej zgodzie z natur i potrzebami uczni闚, zach璚anie do rozwoju zdrowia i wiedzy indywidualnie ka盥ej jednostki,
  • danie uczniom mo磧iwo軼i zdobywania wiedzy i umiej皻no軼i, zaszczepienie ch璚i samodzielnego szukania wiedzy i samorozwoju; praca w szkole ma by fundamentem samodzielnego my郵enia i prawid這wego 篡cia spo貫cznego.

Ministerstwo wydaje specjalny Krajowy Program Nauczania dla szk馧, w kt鏎ym definiowane s g堯wne cele edukacyjne, og鏊ny program nauczania, obowi您kowa siatka godzin, kalendarz roku szkolnego, okre郵a obowi您ki szk馧 i personelu w nich pracuj帷ego. Personel szkolny ma obowi您ek stworzenia w豉snego rozk豉du zaj耩, bazuj帷 na og鏊nym programie nauczania.

W szkole obowi您kowej jest 10 klas. Do szko造 nale篡 organizacja kalendarza szkolnego, umo磧iwiaj帷ego zrealizowanie obowi您kowej siatki godzinowej, ocenianie uczni闚, organizacja zaj耩 dodatkowych. Ilo嗆 godzin w szkole jest dostosowana do wieku uczni闚.

Je瞠li chodzi o siatk godzin. To w roku szkolnym 2001-2002 by這 to dla klas:

1-430 godzin
5-735 godzin
8-1037 godzin


W ci庵u 10 lat w szkole s prowadzone zaj璚ia wed逝g nast瘼uj帷ych proporcji:

Islandzki19 %
Matematyka 17 %
Nauki przyrodnicze 9 %
Nauki spo貫czne i religia 10 %
Wychowanie fizyczne 10 %
Zaj璚ia humanistyczne i artystyczne 11 %
J瞛yki obce 11 %
Ekonomia 4 %
Technologie informatyczne i komunikacyjne 6 %
Zaj璚ia praktyczne 2 %


Pierwszych pi璚iu przedmiot闚 uczniowie ucz si przez ca造 okres od 1-9 klasy. Reszta przedmiot闚 wprowadzona jest stopniowo. W ostatniej, dziesi徠ej klasie, wszyscy maj j瞛yk islandzkiego, matematyki, j瞛yk angielski, du雟ki, nauki przyrodnicze, nauki spo貫czne, zaj璚ia praktyczne, wychowanie fizyczne i zaj璚ia wybieralne.

Nauczanie specjalne

W specjalny spos鏏 uczone s dzieci, kt鏎ych islandzki nie jest j瞛ykiem ojczystym, a tak瞠 dzieci nies造sz帷ych i niedos造sz帷ych.
Uczniowie ucz si tego samego materia逝 z tak sama szybko軼i. Uczniowie, kt鏎zy maja k這poty z islandzkim i matematyk maj lekcje wyr闚nawcze indywidualne lub w ma貫j grupie. Czasem s tworzone tak瞠 specjalne oddzia造 dla dzieci z trudno軼iami.

Ocenianie

Nauczyciele i szko造 samodzielnie organizuj egzaminy i inne formy sprawdzenia wiedzy, najcz窷ciej pisemnie. Nie ma jednego przyj皻ego systemu oceniania, oceny mo瞠 by wyra穎na cyfr i liter, albo ocena mo瞠 by opisowa pisemna lub ustna. Raporty na temat uczni闚 s opracowywane regularnie co pewien czas oraz na koniec ka盥ego roku szkolnego.
W ostatnim dziesi璚ioleciu uczniowie w ostatnim roku swojej nauki zdaj og鏊nokrajowy egzamin z islandzkiego i matematyki, angielskiego i du雟kiego. Egzaminy te s organizowane, u這穎ne i oceniane przez Instytut Bada Edukacyjnych. Wystawiane s oceny od 1-10, przy czym 10 to ocena najwy窺za. Celem tych egzamin闚 jest po pierwsze sprawdzenie stanu wiedzy uczni闚 po szkole podstawowej, a po drugie pomoc uczniom w wyborze typu zaj耩 w szkole 鈔edniej. Po sko鎍zeniu szko造 obowi您kowej uczniowie otrzymuj 鈍iadectwo, na kt鏎ym s ostateczne oceny ze wszystkich przedmiot闚 uko鎍zonych w 10 klasie i z egzaminu ko鎍owego.
W klasach od 4-7 s przeprowadzane dwa og鏊nokrajowe egzaminy sprawdzaj帷e z islandzkiego i matematyki.

Nauczyciele

W pierwszym etapie szko造 obowi您kowej w klasach od 1-7 jeden nauczyciel naucza w jednej klasie z wi瘯szo軼i przedmiot闚. W klasach 8-10 nauczyciele ucz jednego lub paru przedmiot闚 w r騜nych klasach. Nauczyciele mog nie kontynuowa przedmiotu w danej klasie w roku nast瘼nym. Nauczyciel ucz帷y w szkole obowi您kowej musi mie zdan matur lub egzamin jej r闚nowa積y i 3 letnie (lub 4-letnie w trybie zaocznym) studia nauczycielskie. Nauczycielami na etapie szko造 podstawowej mog r闚nie podj望 absolwenci Uniwersytetu islandzkiego z tytu貫m BA lub BS (studia 3 lub 4 letnie) z praktyk nauczycielsk trwaj帷a jeden rok lub semestr.
Nauczyciele s zatrudniani przez w豉dze lokalne na ca造 lub p馧 etatu. Co rocznie s organizowane specjalistyczne kursy, kt鏎e podnosz kwalifikacje nauczycielskie. Uczestnictwo w tych kursach nie jest obowi您kowe.